Kontakt rådgiver

Kjell Erik Ruud

Account Manager
Send mail
tlf: 911 69 675

Tor Abrahamsen

Account Manager
Send mail
tlf: 913 56 202

Gode arbeidsprosesser med Serit Dokumentbehandling

Med Serit Dokumentbehandling skaper vi gode arbeidsprosesser som setter de ansatte først, tar hensyn til bedriftens strategiske målsetning og sørger for effektiv overvåking og drift ved alle aspekter av dine dokumentprosesser, fra fangst via lagring, helt frem til fingerspissen.

Flere undersøkelser viser at kun 50-60 prosent av arbeidsdagen går med til det vi er ansatt for å gjøre eller det vi hadde planlagt å få gjort. Resten av tiden brukes til å lese e-post, lete etter informasjon du trodde du visste hvor lå, snakke med kolleger, gjenskape informasjon du ikke finner. Ofte er dette oppgaver som kunne vært automatisert. Ikke rart man henger etter, får høye skuldre og stiv nakke!

Fokuser heller på informasjonen og ikke mediet, og la Serit Dokumentbehandling automatisere fangsten, organiseringen, tilgangen, visningen, samhandlingen, oppdateringen, integreringen, søkingen og gjenfinningen. Antagelig får du da utført flere av de oppgavene du hadde planlagt i løpet av en arbeidsdag.

Nøkkelfunksjoner i Serit Dokumentbehandling:

  • Fullstendig kontroll på direkte og indirekte kostnader forbundet med dokumentprosesser.
  • Økt dokumentsikkerhet.
  • Effektiv arbeidsflyt.
  • Tidsbesparende dokumentprosesser.
  • Kontroll ut i fingerspissen.